โรงเรียนบ้านทวดทอง เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

                      
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คำขวัญโรงเรียนบ้านทวดทอง : "ความรู้ดี  มารยาทเด่น เน้นคุณธรรม"

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบาย
ปรัชญา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
คูณลักษณะของนักเรียน
ข้อห้าม 10 ประการ

       
       
       
       
       
        
       

         
         
       ประกาศโรงเรียนบ้านทวดทอง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน
               ปีการศึกษา 2559               คลิกดูประกาศที่นี่                       
  
   คลิกชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ครูกิ้ม วุฒิชัย    ฤกษ์มงคล
    
      นายเสถียร วัฒนาพันธุ์
      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
หัวหน้าสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทำเนียบบุคลากร
ครูอัตราจ้าง(โครงการโลก
กว้างทางภาษา)
      
          
      

                โรงเรียนบ้านทวดทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                โทร 075-357678